Totalentreprise

Totalentreprise

Et totalprosjekt fra Veidekke Logistikkbygg sikrer et prosjektløp fra prosjektutviklingsstadiet til overlevering og oppfølging av bygget.

Vi kan være totalentreprenører for hele eller for deler av byggeprosjektet ut i fra dine behov. Vi kan være totalentreprenør basert på tegninger vi får fra deg eller vi kan utvikle prosjektet inklusive arkitekttjenester.

Et totalprosjekt fra Veidekke Logistikkbygg omfatter:

  • Prosjektutvikling og arkitekttjenester - Gjennom samspill finner vi den optimale løsning for deg. Vår brede erfaring sikrer at vi kommer frem til funksjonelle og rasjonelle løsninger til lavest mulig kostnad. I denne fasen har vi spesielt fokus på at prosjektet skal bli en god investering. Vi lager løsningsforslag med visualisering i form av tegninger og digitale bilder, og tilhørende prisoverslag.
  • Forprosjektering - I denne fasen utvikles prosjektet videre til endelige tegninger som det skal bygges etter, og vi gir deg et forpliktende pristilbud.
  • Saksbehandling overfor offentlige etater - Du slipper å tenke på søknader og oppfølging av offentlige etater.
  • Oppføring av bygg til avtalt tid og pris - Vi legger stor vekt på å overholde avtalte tidsfrister, og du slipper uventede tillegg i prisen.
  • Oppfølging etter overlevering av bygget - En gjennomarbeidet drift og vedlikeholdsmanual letter driften av bygget.

Vil du diskutere et prosjekt?

Roar Kristiansen

Daglig leder

M: +47 916 90 080

roar.kristiansen@veidekke.no