Kilen Handelspark

Tidsrom

April 2022 - 2024

OmfangKontraktstype

Adresse

Arkitekt/Rådgiver

Byggherre

Kilen Syd AS
 

Storhandelssenter på Kilen i Tønsberg

Ta kontakt for å få vite mer
+47 21 05 50 00 | firmapost@veidekke.no | Postboks 505 Skøyen, 0214 Oslo | Hovedkontor: Skabos vei 4 | © 2015 Veidekke ASA