NDI Vestby

Tidsrom

Januar 2021 - Juni 2022

Omfang


184 mill.

Kontraktstype

Totalentreprise

Adresse

Toveien Vestby

Arkitekt/Rådgiver

Byggherre

Toveien 28 AS
 

Logistikksenter for NDI på Vestby

Ta kontakt for å få vite mer
+47 21 05 50 00 | firmapost@veidekke.no | Postboks 505 Skøyen, 0214 Oslo | Hovedkontor: Skabos vei 4 | © 2015 Veidekke ASA