Fon Anlegg

Tidsrom

April 2019 - mars 2020

Omfang


26 mill. kr.

Kontraktstype

Totalentreprise

Adresse

Nordre Fokserød 24, Sandefjord

Arkitekt/Rådgiver

Byggherre

Nordre Fokserød 24 AS
 

Nybygg for Fon Anlegg på Nordre Fokserød i Sandefjord.

Ta kontakt for å få vite mer
+47 21 05 50 00 | firmapost@veidekke.no | Postboks 505 Skøyen, 0214 Oslo | Hovedkontor: Skabos vei 4 | © 2015 Veidekke ASA