TTI Berghagan

Tidsrom

November 2018 - Mars 2020

Omfang


123.320.000,-
11.500 m2

Kontraktstype

Totalentreprise

Adresse

Arkitekt/Rådgiver

Byggherre

Veidekke Eiendom
 
 

Nytt lager og logistikkbygg på Langhus, hvor en større del leies ut til Truck and Trailer Industry AS (TTI). TTIs virksomhet omfatter lagring og salg av verkstedutstyr, deler og tilbehør til tunge kjøretøyer. 

Ta kontakt for å få vite mer
+47 21 05 50 00 | firmapost@veidekke.no | Postboks 505 Skøyen, 0214 Oslo | Hovedkontor: Skabos vei 4 | © 2015 Veidekke ASA