LSS Posten Bring Stavanger

Tidsrom

Februar 2018 - mars 2019

Omfang


166.000.000
16.500 m2

Kontraktstype

Totalentreprise

Adresse

Fabrikkveien 84, 4323 Sandnes

Arkitekt/Rådgiver

Byggherre

Posten Eiendom AS
 

Ny terminal for Posten Bring på Vagle utenfor Stavanger er et samarbeidsprosjekt mellom Veidekke Entreprenør avdeling Rogaland og Norske Stålbygg. Bygget er 16.500 m2 stort, hvorav et mindre areal kjøl/frys og storbilvaskehall. Bæresystemet er i stål.

Ta kontakt for å få vite mer
Roar Kristiansen
Daglig leder,
+47 916 90 080
roar.kristiansen@veidekke.no
+47 33 29 19 00 | firmapost@norskestalbygg.no | Postboks 1083, 3204 Sandefjord | Skolmar 32c, 3.etg., 3232 Sandefjord | © 2015 Veidekke ASA