Fakturainformasjon

Veidekke Logistikkbygg AS kan motta fakturaer på elektronisk format (EHF).

Følgende regler gjelder når du skal sende faktura til oss:

Veidekke Logistikkbygg AS - Org.nr 971 203 587

For å sikre en rask og riktig behandling av fakturaer, er det viktig at det alltid er påført vårt prosjektnummer. Fakturaer uten prosjektnummer kan ikke behandles av oss, og vil bli returnert. Vi forbeholder oss retten til å returnere alle fakturaer som ikke oppfyller våre krav og betaler ikke kostnader ved eventuell forsinket betaling i slike tilfeller.

 

En faktura til oss kan fremsendes på tre mulige måter:

Fremsendelse av faktura pr. post

Fremsendelse av fakturaer pr. post skal gjøres til følgende faktureringsadresse:

Veidekke Logistikkbygg AS

Orgnr. 971203587

Postboks 26

7897 Limingen

 

 

Merk at all annen korrespondanse skal sendes direkte til selskapenes postadresser.

Fremsendelse av faktura pr. e-post

Fremsendelse av fakturaer pr. e-post skal skje til e-postadressen: faktura.entreprenor@veidekke.no

Fakturaen skal være som vedlegg til e-posten i PDF- eller TIF-format. Der må kun være en faktura pr. e-post og fakturanummer må stå i emnefeltet. Eventuelle bilag skal inkluderes i PDF/TIF-filen og kan være maks 2 Mb.

Fremsendelse av elektronisk faktura

Veidekke tilbyr også muligheten for å motta fakturaer elektronisk, enten i EHF eller E2B format.

Under er en kort beskrivelse av hvor prosjektnummeret må plasseres i overføringsfilen:

    

https://anskaffelser.no/verktoy/veiledere/elektronisk-handelsformat-ehf-veileder-systemleverandorer

 

Prosjektnummer skal legges i ett av følgende felter:

 

A. cbc:ProjectReference

 

B. cbc:AccountingCost

 

C. cac:OrderReference/cbc:ID

 

D. cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ID

 

E. cbc:Note

 

F. cbc:BuyerReference

 

Fakturabilde skal alltid følge med. Det støttes både *.pdf og *.tiff-vedlegg. Filnavn-prefiksene må være like (eks faktura123.xml og faktura123.pdf). Det foretrekkes at filene ikke er zippet.
 

 

 

Vil du snakke med oss om dette?

Hege Jensen

M: +47 93 68 98 33

hege.jensen@veidekke.no