Dette får du når du velger oss

Vi er en totalentreprenør med hele Norge som nedslagsfelt. Vi har spesialisert oss på rasjonelle og funksjonelle forretnings- og næringsbygg, som produksjonslokaler, lagerhaller, kontorer og salgslokaler.

 

  • Vi arbeider både med nybygg, tilbygg, ombygging og rehabilitering.
  • Vi har egen arkitekt og bistår deg med å utvikle dine prosjekter til en skreddersydd løsning med fast pris.  Du og eventuelt leietaker utvikler prosjektet i tett samspill med oss.
  • Vi kan også tilby deg fast pris på tegninger som du oversender oss. Vi hevder oss i priskonkurranser.
  • Vi overleverer alltid bygget til avtalt pris, tid og kvalitet.
  • Vi bygger gjentatte ganger for mange av våre kunder. Vi mener denne tilliten er gitt oss fordi vi leverer samarbeidsprosjekter av meget god standard.

Vil du snakke med oss om dette?

Roar Kristiansen

Daglig leder

M: +47 916 90 080

roar.kristiansen@veidekke.no