Trainee

Vår to-årige traineeordning gir deg en kombinasjon av praktisk arbeid ute, kombinert med individuell utvikling og fellessamlinger.


I Veidekke Logistikkbygg er vi opptatt av å gi våre nyansatte best mulig opplæring og karriereutvikling. Vi har derfor en godt etablert traineeordning. Som nyutdannet få systematisk opplæring i vår virksomhet med utfordrende og ansvarsfulle oppgaver etter et avtalt program.

Målsetningen er at du etter endt traineeperiode på to år er i stand til å være prosjektleder for våre prosjekter. I tillegg til den opplæring som skjer i bedriften og prosjektene, vil du delta i Veidekkes traineeordning.

Vil du snakke med oss om dette?

Roar Kristiansen

Daglig leder

M: +47 916 90 080

roar.kristiansen@veidekke.no